La bohème: Ensemble der Bayerischen Staatsoper

La bohème: Sonya Yoncheva (Mimi), Wookyung Kim (Rodolfo)

La bohème: Sonya Yoncheva (Mimi)

La bohème: Ensemble der Bayerischen Staatoper

La bohème: Julie Fuchs (Musetta)

La bohème: Levente Molnár (Marcello)

La bohème: Sonya Yoncheva (Mimi)

La bohème: Julie Fusch (Musetta), Levente Molnár (Marcello)

La bohème: Ensemble der Bayerischen Staatsoper

La bohème: Julie Fuchs (Musetta), Wookyung Kim (Rodolfo), Sonya Yoncheva (Mimi)